Manuel Lugrís Freire

LETRAS2006 - Susana González

 


O 17 de maio é un día de celebración no entorno da lingua de Galicia.

O Día das Letras Galegas do 2006 dedícase a Manuel Lugrís Freire (Sada, 1863 - A Coruña, 1940), un escritor que foi, ademais de presidente, un dos membros fundadores da Real Academia Galega.

Este WebQuest é unha proposta de actividade guiada para o aula co uso de Internet. Os alumnos deben realizar unhas tarefas utilizando os recursos ca propia WebQuest proporciona. Ten por obxectivo o uso educativo da rede e unha motivación da aprendizaxe dos alumnos.Responsable(s) do LETRAS2006 : Susana González
Administrador de Aula Virtual : GestiónIM
Teléfono: +34981184300
Software baseado na plataforma de e-learning Claroline © 2001 - 2007